Bộ CR KTS Fujifilm Prima T2

1. Đầu Đọc
- Model: FCR Prima T/T2 
- IP: Kiểu ST-VI, kích thước 35×43cm, 35×35cm, 24×30cm, 18×24cm, 15×30cm 
- Tốc độ xử lý:  73 IP/giờ (Prima T2) 
- Độ phân giải: 10 pixel/mm 
- Thang xám : 12 bits/pixel 
- Số lượng khe đọc cassette: 1 
- Kết nối mạng: 10 Base T/ 100 Base TX 
- Kích thước: 560 x 540 x 392 mm 
- Khối lượng: 39 kg 
- Nguồn điện: AC 120 – 240 V ±10%, 1,9A (max) 
- Tiêu chuẩn môi trường: Nhiệt độ: 15 – 30oC, Độ ẩm: 15 – 80% (không đọng nước) 

2. Trạm xử lý hình ảnh: 
- Phần mềm xử lý hình ảnh: PRIMA Console với các chức năng xử lý hình ảnh: 
  + MFP: Xử lý đa tần số 
  + FNC: Điều chỉnh nhiễu linh hoạt 
  + GPR: Lọc lưới 
  + In Free Layout (in nhiều ảnh trên 1 phim như phim CT, MRI) 
- Máy trạm: Dell, HP
- Màn hình: Dell 17 inch.

3. Máy in film
Drypix  Lite 
Drypix plus 
Drypix smart

4. Film in
Film nhiệt Fuji DI-AT: 20 X 25cm: 100film/hộp
                                               : 26x36cm: 100film/hộp
Film Laser Fuji DI-HL: 20x25cm: 150film/hộp
                                             : 26x36cm: 150film/hộp