Máy soi Tai mũi họng Full HD

Máy soi Tai mũi họng Full HD OLED-2200 - RETINA Hàn Quốc
Máy soi Tai mũi họng Full HD OLED-2200 - RETINA Hàn Quốc

Máy soi OLED-2200 tiêu chuẩn với hình ảnh SD, HD và Full HD được tích hợp trong một bộ máy với Nguồn sáng & Bộ xử lý hình ảnh (1 cổng nguồn sáng - 1 cổng camera).
Phúc Tín Medical phân phối ĐỘC QUYỀN sản phẩm
► Model: OLED-2200
► Máy soi tai mũi họng
► Hãng SX: RETINA - Hàn Quốc

Máy soi Tai mũi họng Full HD OLED-2800 - RETINA Hàn Quốc
Máy soi Tai mũi họng Full HD OLED-2800 - RETINA Hàn Quốc

Máy soi OLED-2800 tiêu chuẩn với hình ảnh SD, HD và Full HD được tích hợp trong một bộ máy với Nguồn sáng & Bộ xử lý hình ảnh (2 cổng nguồn sáng - 2 cổng camera).
Phúc Tín Medical phân phối ĐỘC QUYỀN sản phẩm
► Model: OLED-2800
► Máy soi tai mũi họng
► Hãng SX: RETINA - Hàn Quốc