Kính hiển vi TM03-44 - Medone Innotech Hàn Quốc

Kính hiển vi TM03-44 - Medone Innotech Hàn Quốc

► Thông tin sản phẩm

 • Nguồn sáng – Cáp dẫn – Cần gắn tường – Cần nghiêng
 • Tow-limb pantograph arm – Đầu kính hiển vi với khớp nối

► Tùy chọn:
Giá đứng | CCD camera | CCD adaptor

► Thông số kỹ thuật:
 • Đầu kính hiển vi (Innotech OEM từ Hàn Quốc
 • Thị kính: 5X
 • Vật kính: F=250mm(tiêu chuẩn)
 • Thay đổi độ phóng đại: 3X, 5X, 8X (3 bước)
 • Bộ tách chùm tia: Tích hợp
 • Hệ thống chiếu sáng: Hệ thống dẫn ánh sáng

 • Ống nhòm: Loại thẳng (tiêu chuẩn)
 • Vùng nhìn hiệu quả: 50-20mm
 • Trọng lượng: 5.8K