Kính hiển vi TM05-55 - Medone Innotech Hàn Quốc

Kính hiển vi TM03-44 Kính hiển vi - Medone Innotech Hàn Quốc

► Thông số kỹ thuật:

Phóng to 6 bước: Ví dụ với hai mắt nghiêng 90˚, vật kính F=250mm và thị kính 12.5x

Thay đổi độ phóng đại

0.3X

0.5X

0.8X

1.2X

2.0X

3.0X

Độ phóng đại

2.8X

4.2X

6.9X

10.4X

17.0X

25.6X

 Đường kính vùng quan sát (mm)

78

52

32

21

13

9

 • Tích hợp bộ lọc màu vàng và xanh lá cây
 • Đường kính vùng quan sát: 50mm với vật kính f=250mm