Bạn có bị viên mũi dị ứng? Các triệu chứng và cách phòng ngừa.

Trong môi trường sống với mật độ ô nhiễm ngày càng cao thì các bệnh về hô hấp ngày càng tăng, đặc biệt là bệnh viêm mũi dị ứng đối với người dân sống trong thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khói bụi... Về mức độ của bệnh có thể nặng hay nhẹ, tác động nhiều hay ít còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ môi trường sống.

Inforgraphic sau sẽ đưa ra các thông tin chi tiết về bệnh viêm mũi dị ứng, từ đó bạn có thể dễ dàng ngăn ngừa và phòng bệnh một cách chính xác theo y học hiện đại.