Tính năng LumiFlow trên máy siêu âm samsung

LumiFlow là một chức năng hiển thị dòng chảy của mạch máu dưới dạng 3D để giúp Bác hiểu cấu trúc của dòng máu và các mạch nhỏ một cách trực quan hơn.


LumiFlow ™ with Carotid