Máy điều trị suy tĩnh mạch

Keo Sinh Học Điều Trị Suy Giãn Tĩnh Mạch
Keo Sinh Học Điều Trị Suy Giãn Tĩnh Mạch

Phúc Tín Medical phân phối ĐỘC QUYỀN sản phẩm
► Model: VENEX Glue
► Điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng keo sinh học
► Hãng SX: DIOTECH - VENEX - 
Hàn Quốc
► Chứng chỉ: CE MARK, ISO 9001, ISO 13485