Phân loại máy siêu âm GE Healthcare - USA

Máy siêu âm Hãng GE healthcare - USA  được phân loại theo từng chức năng cụ thể, mang lại giá trị thăm khám chuyên biệt cho bệnh viện, phòng khám.

------------------------------------

1. VOLUSON Series. Dòng máy siêu âm chuyên sản khoa.

Voluson E10, Voluson E8 , Voluson E6, Voluson S10, Voluson S8T, Voluson S6, Voluson P8, Voluson P6, Voluson E

các chức năng chuyên sản khoa : HDlive , HD Flow, Sono renderline..........

------------------------------------

2. LOGIQ Series. Dòng máy siêu âm chuyên tổng quát.

Logiq E10, Logiq E9, Logiq P9, Logiq S8, Logiq S7 Logiq P6, Logiq P5........

Các chức năng chuyên tổng quát : 2D Shear Wave Elastography, 

------------------------------------

3. VIVID Series. Dòng máy siêu âm chuyên tim

Vivid E90, Vivid S70N, Vivid S6, Vivid S5, Vivid i.........

-----------------------------------

Tham khảo một số dòng máy siêu âm

      VOLUSON E10                      VOLUSON P8