Làm việc nhà giúp trẻ vận động phát triển trí não

Làm việc nhà giúp trẻ vận động phát triển trí não

Trẻ từ 2 đến 3 tuổi có thể tự thu nhặt đồ chơi, để quần áo bẩn vào giỏ; từ 4 đến 7 tuổi biết tự dọn giường và phòng ngủ, phân loại riêng quần áo.
Theo Thụy Ân - Báo Vnexpress
(http://vnexpress.net/infographics/suc-khoe/lam-viec-nha-giup-tre-van-dong-phat-trien-tri-nao-3574731.html)