Tính năng NerveTrack trên máy siêu âm Samsung

NerveTrack ™ là tính năng phát hiện và cung cấp thông tin vị trí của dây thần kinh theo thời gian thực trong quá trình quét siêu âm cho các bác sĩ gây mê và bác sĩ chuyên môn. AI trên máy siêu âm cho phép người dùng tương tác với dữ liệu thời gian thực cho NerveTrack ™

 Bằng cách xác định các dây thần kinh theo thời gian thực trong quá trình siêu âm, các bác sĩ có thể giảm thiểu khả năng biến chứng và cải thiện quy trình làm việc của mình


Chức năng Nerve Track hiện có trên máy siêu âm samsung HS40 đời mới

--------------------------
Tham khảo máy siêu âm :